Calamagrostis

Calamagrostis of met nederlandse naam genoemd Struisriet. De botanische naam Calamagrostis is afgeleid uit het Grieks, kalamos: riet en agrostis: gras, dus: rietgras. Dit mooie siergras is op veel plaatsen toepasbaar. Soorten zijn: Helm Bosstruisriet Noordse helm Hennegras Duinriet Rivierstruisriet Purper struisriet Stijf struisriet Bergstruisriet Veenstruisriet

Actieve filters